แบบบ้านต่างจังหวัด
บ้าน

แบบบ้านต่างจังหวัด

แบบบ้านต่างจังหวัด

แบบบ้านต่างจังหวัด ถ้าเกิดผู้ใดกันแน่ได้เริ่มเดินทางชนบทเสมอๆหรือดำเนินชีวิตในแถบต่างจังหวัด มั่นใจว่าคุณจะได้สัมผัสชีวิตที่ให้ความรู้ความเข้าใจสึกเบาใจ สุขใจ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างรอบข้างเป็นไปอย่างช้าๆเย็นๆความยุ่งเหยิงแทบหาได้ยาก ที่สำคัญสิ่งแวดล้อม อากาศ ธรรมชาติ ยังคงสีเขียว สีของธรรมชาติมีให้มองเห็นอย่างมีความสุข บ้าน

สิ่งกลุ่มนี้มักส่งผลต่อภาวะจิตใจตอนปลายชีวิตของหลายท่าน ก็เลยมีเป้าหมายฝากชีวิตไว้กับต่างจังหวัดกลับไปดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายที่ชนบทแต่ว่าการมีเป้าหมายแบบนั้นพอๆกับว่าพวกเราฝากความสบายไว้กับอนาคตจนถึงลืมที่จะดูการดำรงชีวิตรวมทั้งความสบายของชีวิตในตอนนี้

บ้านนอก

คำว่า ต่างจังหวัด คือส่วนที่อยู่นอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล เป็นพรมแดนที่พ้นจากเมืองหลวง ออกไป มีมวลชนที่ดำรงชีพด้วยการกสิกรรมบาปเป็นหลัก มีระบบระเบียบสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชนแบบหมู่บ้าน ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มเป็นก้อน หรือกลาดเกลื่อนตามลักษณะพื้นที่หรือตามขนมธรรมเนียม มีความหนาแน่นของจำนวนประชากรน้อยกว่าในเมือง

คนในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร การเกษตรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ ดิน น้ำ และอากาศเป็นอย่างมาก ชีวิตคนในชนบท จึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ถ้าปีไหน ฝนตกตามฤดูกาล พืชผลก็จะงอกงาม ถ้าปีใดแห้งแล้ง พืชผลก็จะเสียหาย คนชนบทก็จะเดือดร้อน มีข้าวไม่พอกิน ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อจะมาซื้อข้าวกิน ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตที่สำคัญของคนในชนบท ไม่ว่าจะทำอะไร เมื่อไร หรือจะกินอะไร ก็ขึ้นกับธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ชาวนามักจะเริ่มปลูกข้าวในช่วงฤดูฝน โดยการไถและหว่าน หรือปักดำ ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม และจะเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน – มกราคม การทำนาโดยอาศัยน้ำฝนนี้เรียกว่า “การทำนาปี” ส่วนภาคใต้มีฝนตกล่ากว่าในภาคอื่นๆ ชาวนาในภาคใต้ จึงเริ่มการไถ เพื่อเตรียมพื้นที่ และปักดำข้าว ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน และจะเก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม

ในขณะนี้สังคมชนบทในประเทศไทยมีปริมาณที่ต่ำลง เหตุเพราะการแพร่ระบาดของความเป็นสังคมเมืองนั้น ได้แพร่ระบาดไปสู่สังคมชนบท ทำให้วิถีชีวิตของบ้านนอกควรต้องมีการปรับนิสัยเป็นสังคมเมืองมากเพิ่มขึ้น พวกเราก็เลยค่อนจะมองเห็นพื้นที่ ที่เป็นสังคมชนบทในตอนนี้ได้น้อยมาก เพราะว่าความเจริญรุ่งเรืองในด้านสาธารณูปโภคแล้วก็วิถีชีวิตต่างๆได้มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตของสังคมชนบท home

ชุมชน บ้าน นอก เป็นเขตพื้นที่ที่พ้นจากเมืองออกไป หรือบางทีอาจเป็นหลักที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาล เป็นเขตที่มีความก้าวหน้าทางด้านวัตถุน้อย มีการจับกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ พลเมืองจำนวนมากเลี้ยงชีพทำการเกษตร ประมง เลี้ยงสัตว์ หน่วยทางด้านสังคมของชุมชนบ้านนอก คือ หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านกลุ่มหนึ่งอาจมีปริมาณสามัญชนปโดยประมาณ 20 ครอบครัว ถึง 100 ครอบครัวก็ได้
ลักษณะทั่วไปของสังคมชนบท

สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรเนื่องจากว่าราษฎรโดยมากของประเทศดำรงชีพทางการเกษตร โดยเหตุนี้สังคมชนบทก็เลยจัดได้ว่า เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย ลักษณะทั่วไปของสังคมชนบทจะมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) ครอบครัวเป็นหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจ เป็นทั้งยังหน่วยการสร้างรวมทั้งหน่วยบริโภค สิ่งของเครื่องใช้และก็ของกินจะสร้างขึ้นใช้เอง แล้วก็ยังมีดหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆได้แก่ ถ่ายทอดความรู้ทางอาชีพ อบรมบ่มนิสัยเรื่องศีลธรรมให้แก่สมาชิกในครอบครัว ฯลฯ
(2) สมาชิกของครอบครัวมีความเชื่อมโยงกันอย่างมั่นคง สมาชิกในชุมชนจะให้ความใส่ใจในเรื่องความเป็นเพื่อนต่อเพื่อนบ้าน มีการต่อเนื่องกันแบบคุ้นเคย เอื้อเฟื้อแล้วก็บริสุทธิ์ใจต่อกัน
(3) รูปแบบของครอบครัวเป็บแบบครอบครัวขยาย สมาชิกมีหลายๆครอบครัว ซึ่งเป็นญาติพี่น้องกัน มาอยู่รวมในครอบครัวเดียวกันหรือรอบๆใกล้เคียงกัน
(4) วัดเป็นสถานที่สำคัญสำหรับในการประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนาเป็นแหล่งสำคัญสำหรับเพื่อการให้การเล่าเรียนแล้วก็อบรมาบ่มนิสัยแก่ประชากร ค่าความนิยมในเรื่องความดีทางศาสนาเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติของคนภายในชุมชน
(5) คนต่างจังหวัดจำนวนมากตั้งมั่นอยู่กันจารีตเดิมอย่างดีเยี่ยม ไม่ค่อยสารภาพความเคลื่อนไหว
(6) คนต่างจังหวัดจะพึ่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมทั้งอยู่สนิทสนมกับธรรมชาติ ทำให้ผูกพันกับความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไสยเวท โชค หรือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ
(7) คนบ้านนอกโดยมากจะถือมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนาและก็ร่วมพิธีบูชาต่างๆอย่างพร้อมเพรียงกัน อาทิเช่น งานบรรพชา งานฌาปนกิจศพ รวมทั้งงานทำบุญต่างๆ

เพราะอะไรคนถูกใจชีวิตในบ้านนอก

ถ้าหากคนไหนกันเป็นคนชนบทอยู่แล้ว การย้ายมาดำรงชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดอาจจะไม่ยากมากแค่ไหน ไม่ต้องปรับอารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายแต่ว่าสำหรับบางบุคคลที่เกิดและก็เติบโตอยู่ในเมืองมหานครที่มีสามัญชนหนาแน่น การเปลี่ยนแบบอย่างการใช้ชีวิตจากชาวเมืองวุ่นวายหน่อยๆได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งผ่านก็หลับตานอนได้ ห้องนอนมืดไม่สนิทเนื่องจากว่าแสงสว่างในเมืองก็หลับสนิท มากระทำตนชิลๆเนิบๆอยู่ในต่างจังหวัดมันช่างแตกต่างอย่างมาก และก็ต่อแต่นี้ไปก็เป็นเหตุผลนิดหน่อยว่าเพราะอะไรผู้คนถึงถูกใจชีวิตบ้านนอกมากยิ่งกว่าชีวิตในเมือง โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต

ผู้คนเชื่อมต่อกับคุณ ฉันรู้สึกราวกับชีวิตในเมืองอยู่เป็นประจำฉะนั้นรีบแล้วก็ครื้นเครงที่คุณมองเห็นคนตลอดระยะเวลา – แต่ว่ามิได้จริงๆเชื่อมต่อกับพวกเขา การอาศัยอยู่ในบ้านนอกหมายคือมีเวลามากพอที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้คนรอบข้างพวกเรา มีเจ้าของร้านขนมปังที่เป็นมิตรของพวกเราที่ให้ลูกน้อยของพวกเรามีลูกน้อยของเล่นเด็กเมื่อพวกเราป๊อปหรือไดรเวอร์การจัดส่งของพัสดุภัณฑ์ที่นำของหวานฮาโลวีนสำหรับบุตรสาวของพวกเราในอาทิตย์ก่อนหน้านี้นี้ แล้วเพื่อนบ้านของพวกเราก็มีส่วนร่วมในความชื่นชอบของผลงานของพวกเขากับพวกเราเพียงแต่ด้วยเหตุว่าอยากเป็นคนใจดี ผู้คนมากยิ่งกว่าจำนวนตรงนี้ไม่ทราบสึกมีประโยชน์สำคัญ
ม่ทราบสึกมีประโยชน์สำคัญ บางครั้งนี่อาจเกิดจากความเป็นจริงที่ว่ามีร้านน้อยกว่าอยู่ตรงนี้ – ห้างที่ใกล้ที่สุดของพวกเราอยู่ห่างออกไปโดยประมาณ 20 นาทีโดยรถยนต์รวมทั้งเป็นถนนหนทางที่เล็กบางส่วน เมืองใหญ่ๆจะใช้เวลานานกว่านี้กระทั่งฉันจะจับเมืองเคยชินคันเซ็น ฉันรู้สึกราวกับอาศัยอยู่ในประเทศทำให้ฉันใส่ใจดีว่าครั้งใดก็ตามฉันจะซื้อข้าวของเนื่องจากว่ามีร้านขายของมากในเมือง ตรงนี้ฉันไม่เคยทราบสึกว่าปรารถนาเพราะว่ามีเพียงแค่ไม่ว่าหลายสถานที่ที่จะซื้อจากที่ใกล้เคียง
ได้สัมผัสความเงียบ ที่ซึ่งพูดได้ว่าแบบเงียบจริงๆเพียงพอคนน้อย พื้นที่เตียนโล่ง กิจกรรมการรวมตัวของมนุษย์ที่น้อยกว่า ระดับเสียงก่อกวนที่มีก็ลดน้อยลงไปด้วย
การออกสู่ธรรมชาติไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการคิดแผนล่วงหน้าและก็วันสุดสัปดาห์ การใช้ชีวิตในเมือง บางทีอาจนับได้ว่าเป็นความท้าสำหรับแฟนธรรมชาติบางที แน่ๆว่าเมืองนี้มีพื้นที่สีเขียวมีสวนสาธารณะที่งดงามรวมทั้งแม้กระทั้งรอบๆวัดซึ่งมีความรู้และความเข้าใจสำหรับเพื่อการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ แต่ว่าอะไรที่มากกว่าที่จะต้องเดินทางอะไรบางอย่างแล้วก็ชอบออกนอกบ้านสำหรับผัวของฉัน ไม่ใช่กรณีเดี๋ยวนี้เนื่องด้วยพวกเราถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาช่องว่างที่กว้างรวมทั้งมีทางเลือกมากไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับในการกอดธรรมชาติไว้ตรงนี้
การเข้าเมืองรู้สึกเสมือนเป็นการรักษา เมื่อได้โอกาสได้ท่องเที่ยวในเมือง ถ้าเกิดพวกเราจำต้องไปพบบางอย่างและไม่สามารถใช้งานได้ในบ้านนอกแล้วไปที่เมืองก็คือ “วันออก” รวมทั้งเป็นสิ่งที่พวกเราชื่นชอบจริงๆ– ไม่เคยได้รับการยินยอมรับอีกต่อไปเมื่อฉันสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆหนึ่งห้างได้แก่ ทัศนคติของความรู้บุญคุณคนมากยิ่งกว่าที่จะมุ่งมาดว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะอยู่ที่ปลายนิ้วของฉันเป็นความเคลื่อนไหวที่มีชีวิตชีวา
ผลพวงจากวัววิดน้อย ด้วยเหตุว่าธรรมดาชาวชนบทจะมีพื้นที่แล้วก็ระยะห่างทางด้านสังคมอยู่แล้ว ทรัพยากรแล้วก็อะไรอื่นๆคงจะไม่ต้องแย่งกันราวกับชาวเมือง ทุกคนดำรงชีวิตกันดังเดิม เพียงแค่เจอหน้ากันลดน้อยลง มิได้ทำกิจกรรมด้วยกัน ต่างคนก็ต่างหันเข้าพบธรรมชาติกันลำพัง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำกันอยู่แล้ว มีพื้นที่เตียนโล่งที่โล่งแจ้งให้วิ่งเล่น แบบไม่กลัวติดเชื้อไวรัส
เพิ่มความสามารถหัวข้อการเชื่อมโยงข้อมูลผู้คน หากแม้ต่างจังหวัด จะมีราษฎรบางเบา ชีวิตประจำวันแบบต่างคนต่างอยู่ แม้กระนั้นกระบวนการทำกิจกรรมรวมตัวกันตามเทศกาล ทำให้คนภายในเทศบาลเจอหน้ากันบ่อยมากจะไปไหน จะทำอะไรก็จะพบแต่ว่าคนหน้าเก่าๆแม้ว่าจะเป็นคนอินโทรเวิร์ทเพียงใด มันก็จำต้องคุยทักกับบุคคลอื่นเขาบ้างในกลุ่มผู้คนชุดเดิมนี้ ทุกคนจะมีความเกี่ยวข้องกัน อาทิเช่นคนนี้เป็นพี่น้องกับคนนี้ คนนี้ดำเนินงานที่เดียวกับคนนี้ ลูกคนนี้ไปสถานศึกษาเดียวกับคนนี้ อื่นๆอีกมากมาย การเชื่อมต่อข้อมูลของคนเราในหัวก็เลยเป็นไปอัตโนมัติ

ไอเดียแต่งบ้านให้มีกลิ่นบ้านนอก
แบบบ้านต่างจังหวัด

คนกรุงตอนนี้คร่ำครวญหาธรรมชาติและก็ถูกใจพาตนเองหนีความยุ่งเหยิงไปพักกายพักดวงใจตามชนบทเสมอๆแต่ว่าถ้าคนไหนกันไม่ค่อยมีเวล า ต้องการแต่งมุมบ้านให้ได้อารมณ์ต่างจังหวัดแล้วล่ะก็ พวกเรา HOME IN PHUKET มีมาฝากครับผม

อีกหนึ่งไอเดียที่พาทุกคนไปสัมผัสกับการตกแต่งบ้านให้เปี่ยมไปด้วยอารมณ์บ้านนอกชวนชม ถ้าหากคนไหนกันแน่ต้องการปรับโฉมบ้านให้มีบรรยากาศน่าสบาย สะท้อนเรื่องราวเสมือนกลับไปบ้านชนบท วันนี้พวกเรามีแนวทางแต่งบ้านแสนสวยมานำเสนอครับผม การันตีว่าทุกคนปฏิบัติตามได้แน่ๆ

สร้างมุมรอบบ้านให้มองต่างจังหวัด จับแบบบ้านคอนเทนเนอร์มาแต่งงามให้ซ่อนเร้นไปด้วยเรื่องราวของความเป็นบ้านนอกแบบง่ายๆด้วยไอเท็มสุดเก๋อย่างสุ่มไก่ ซึ่งผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยคงคุ้นตาคุ้นหน้ากันอยู่แล้ว จับมาวางในมุมพอดิบพอดีให้ดูแล้วกลมกลืนไปกับบรรยากาศของสวน จับคู่กับโต๊ะเก้าอี้ไม้เรียบง่าย ดูแล้ว ให้ความรู้ความเข้าใจสึกสบายตา เสมือนอยู่ต่างจังหวัดจริงๆ Phuket Villas

จัดมุมทำสวน ถ้าหากเบื่อการแต่งสวนกระถางในแบบเดิมๆทดลองปรับโฉมมุมนี้ให้มีลูกเล่นสนุกสนานด้วยของตกแต่งปกติแต่ว่ารวมกันแล้วมองเก๋ อย่างบัวรดน้ำ แล้วก็ พลั่วขนาดเล็กหลายสี เสริมมุมของการแต่งสวนกระถางให้ได้บรรยากาศแบบกสิกรกสิกรได้ ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งยังบ้าน เพียงแค่เสริมออปชั่นเล็กๆน้อยๆก็เพลิดเพลินเจริญใจได้เหมือนกัน

ครัวไทยๆประดิษฐ์ครัวล้ำยุคให้เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ของครัวไทยในต่างจังหวัด ด้วยการตกแต่งที่ย้ำความอบอุ่นเป็นหลัก ลงสีครัวใหม่ให้โปร่ง เตียนโล่ง สบาย ใช้ฉากไผ่แทนผ้าม่านหน้าต่าง เลือกกระเช้าหวายสำหรับใช้เก็บภาชนะข้างในครัว เท่านี้ก็น่ามองแล้ว

คืนชีวิตสู่ฟาร์ม คนใดกันแน่สุดที่รักบันเทิงใจต้องการจะตกแต่งบ้านตามไอเดียนี้ก็ชวนเลย กับการตกแต่งมุมบ้านด้วยสไตล์ฟาร์มต่างจังหวัด สะท้อนเรื่องราวของแม่ไก่แล้วก็ไข่ในฟาร์ม ประดับโดยการใช้แจกันรวมทั้งรวงข้าวแห้ง เชิญชวนให้คิดถึงบรรยากาศของชายทุ่งที่นาได้อย่างดีเยี่ยม คันทรี่ อบอุ่น บรรเทา

ห้องรับแขกอบอุ่น ถ้าเกิดรำลึกถึงบรรยากาศของบ้านบ้านนอก ทดลองเลือกตกแต่งห้องรับแขกให้มีเนื้อหาของไม้ ดังเช่น เลือกตู้ไม้ออกแบบอบอุ่นให้เสมือนตู้ไม้เก่าในบ้านชนบท จับคู่กับโซฟาเรียบไม่ต้องแต่งมากมาย ครับผม เพียงแค่ย้ำบรรยากาศโปร่งสบายก็พอเพียง

เสน่ห์ของสังกะสี อีกหนึ่งแนวทางกล้วยๆที่สร้างบรรยากาศต่างจังหวัดให้ในบ้านก็คือ ใช่เสน่ห์ของสังกะสีที่คงจะเนื้อหาเพิ่ม มาตกแต่งฝาผนังข้างในบ้าน บางทีอาจเอามาตกแต่ว่าเป็นบางมุม จับคู่กับเครื่องเรือนไม้ที่เปิดเผยให้มองเห็นความสวยจากแก่นไม้ เพียงเท่านี้ก็มองสบายตา งดงามแล้ว

แบบบ้านไม้เพียงพอ พร้อมกลิ่นบ้านนอก
บ่อยที่ผู้คนมักมีความคิดที่จะเลือกย้ายกลับรกรากถิ่นฐานบ้านช่องในต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำ เพราะเหตุว่าถ้าคำตอบของปั้นปลายชีวิตหมายปองที่จะอยู่ต่างจังหวัด ก็ขาดเหตุผลใดที่จำเป็นต้องคอยให้ถึงอายุวัยนั้น รีบกลับมาเติมเต็มความอยากที่มี หากแม้รายได้จะไม่มากมายเท่าอยู่ในเมือง แต่ว่าก็มิได้แสดงว่าตรากตรำ ถึงแม้การงานจะลดลงไป ก็บางทีอาจเป็นจุดเด่นที่ทำให้พวกเราได้พักอย่างพอเพียง แน่ๆว่า สิ่งที่ตามมาอย่างชัดเจน โน่นเป็นความปั่นป่วนของชีวิตต่ำลง ความสงบเงียบมากขึ้น จำนวนของความสบายก็มากขึ้นอย่างชัดเจน โดยไม่จำเป็นจำต้องพึ่งพิงทรัพย์สินของที่มาจากนอกกายให้มากมาย ก็สามารถมีสุขได้ด้วยวิถีชีวิตกับสิ่งที่เป็น

สำหรับบ้านแบบอย่างในวันนี้ พื้นที่ใช้สอยรวมราว 62 ตำรวจมัธยม งบประมาณก่อสร้างเริ่มโดยประมาณ​ 6 แสนบาท แม้กระนั้นถ้าหาวัสดุเก่ามาทำเช่นดังเช่นบ้านข้างหลังนี้ คงจะตัดงบประมาณไปได้อีกมากมาย การออกแบบเป็นบ้านไม้ชั้นเดี่ยวชูเสาสูงราว 60 เซนติเมตร ขวางพื้นใต้บ้านด้วยแผ่นสังกะสีอย่างง่าย ข้างในมีเพียงแต่ 1 ห้องนอน ส่วนห้องรับแขก ครัว เปิดเตียนใช้เป็นห้องเดียวกัน ตัวบ้านใช้อุปกรณ์ไม้ทั้งยังข้างหลัง ฝาผนังรวมทั้งเพดานนิดหน่อย กรุแผ่นสังกะสี ตรงส่วนนี้ถ้าเกิดประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ส่วนของเพดานควรจะกลายเป็นอุปกรณ์อื่นๆเพราะว่าสังกะสีบางทีอาจมีผลร้อนไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศนัก แต่ว่าถ้าเกิดใครกันแน่ถูกใจบางทีอาจจำเป็นต้องติดฉนวนกันความร้อนเพิ่มอีก

การตกแต่งด้านในที่ย้ำคุณประโยชน์ใช้สอย ชุดโซฟาขนาดเล็กไว้สำหรับเป็นมุมนั่งพักผ่อน ดูโทรทัศน์ เคาน์เตอร์ห้องครัวอยู่ข้างในห้องเดียวกันทำให้แม่บ้าน พ่อบ้าน สามารถทำกับข้าวได้ในเวลาที่ดูโทรทัศน์ด้วยกัน โต๊ะ ตู้ที่เอาไว้เก็บของเป็นเครื่องเรือนไม้มือสองเอามาปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมกบไสใหม่ ทำให้ความเก่าแก่มองคลาสสิกและก็ยังสามารถใช้งานได้ดิบได้ดี การมีข้าวของด้านในภายเท่าที่มีความจำเป็นจำเป็นต้องใช้ ไม่เพียงแค่ทำให้ประหยัดเงินสำหรับการซื้อแต่ว่ายังช่วยทำให้บ้านมองเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่คือปัญหาบ้านเกลื่อนกลาดในตอนหลังทั้งยังการดูแลและรักษาความสะอาดก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้น

อ่านบทความถัดไปของพวกเราเพิ่มพอดีนี่ >>>>>>>>>>>>>>>>>รีวิวแบบบ้านโมเดิร์น ชั้นครึ่ง

ปิดความเห็น บน แบบบ้านต่างจังหวัด